USŁUGI OCHRONY
OSÓB I MIENIA
Ochrona: 12 202 04 10
Mail: ochrona@ochronakobra.pl
Rodzaje inkasa:
  • Miejsce wykonywania konwoju - zewnętrzne i wewnętrzne;
  • Zasięg - lokalne i zamiejscowe;
  • Środki lokomocji - piesze lub przy pomocy środków transportowych;
  • Skład ilościowy - jedno lub wieloosobowy;
  • Przedmiot ochrony - ochraniające wartości pieniężne lub inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne.