USŁUGI OCHRONY
OSÓB I MIENIA
Ochrona: 12 202 04 10
Mail: ochrona@ochronakobra.pl
Całodobowe monitorowanie obiektów:
  • mieszkania, domy prywatne,
  • obiekty biurowe oraz przemysłowe,
  • hurtownie, sklepy
  • kościoły, szkoły, przedszkola,
  • obiekty użyteczności publicznej,
  • ogrody działkowe
  • Sprawdzanie obiektów pracownikami kwalifikowanymi
  • Kontrola załączeń oraz wyłączeń systemu.