USŁUGI OCHRONY
OSÓB I MIENIA
Ochrona: 12 202 04 10
Mail: ochrona@ochronakobra.pl
Zajmujemy się ochroną osób i mienia w zakresie:
  • zakłady produkcyjne
  • salony samochodowe
  • obiekty biurowe
  • osiedla mieszkaniowe
  • place budowy
  • szkoły
OCHRONA OSÓB - zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej;

OCHRONA MIENIA - zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń, nie dopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony;

Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, stałej lub doraźnej. Usługi świadczymy w oparciu o wyszkolonych pracowników ochrony. Gwarantujemy profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych usług popartą ubezpieczeniem OC.