USŁUGI OCHRONY
OSÓB I MIENIA
Ochrona: 12 202 04 10
Mail: ochrona@ochronakobra.pl
Agencja Ochrony Kobra

Wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku, oczekiwaniom indywidualnych klientów oraz wymogom narzuconym przez konkurencję.
Współpracujemy z innymi firmami ochroniarskimi. Zatrudniamy pracowników kwalifikowanych.
Potwierdzamy gotowość do realizacji powierzonych przez Państwa zadań oraz zapewniamy, że posiadamy odpowiednie kwalifikacje i wymagany potencjał finansowy i kadrowy umożliwiający należyte ich wykonanie na jednakowo wysokim poziomie jakościowym w skali ogólnopolskiej.

Dodatkowym czynnikiem wyróżniającym nas na tle konkurencji jest szczególnie partnerskie podejście do naszych obecnych Klientów i przyszłościowych Partnerów. Aby sprostać ich wymaganiom łączymy to, co najlepsze i sprawdzone w przeszłości z tym, co oferują nam nowoczesne rozwiązania techniczne i organizacyjne. Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w kompleksowej ochronie osób, mienia oraz monitorowania obiektów posiadających system elektronicznej ochrony.